Gaziosmanpaşa Taksim E.A.H.

Taksim Sıraselviler caddesindeki Taksim Hastanesi`nin eski binaları yıkılarak yeni yapılan hastane binası 1969 yılında hizmete girmiştir. Taksim Hastanesi’nin çekirdeği  ilk olarak Eski hastane binası I.Dünya savaşından evvel katolik papazların sörler evi ile kimsesizlere ve bakıma muhtaç olanlara bir bakım evi olarak kullanılmıştır. 1932-1937 seneleri arasında Hayim Naun bey idaresinde Beyoğlu`nda çalışan kuduz müessesi 1937-1938 seneleri arasında bu hastanede çalışmıştır. Operatör Cemil Paşa zamanında belediye çöpçüleri ile kimsesizlerin bakım ve tedavi merkezi haline getirilmiştir. Operatör Cemil TOPUZLU`nun Şişli`de ilk nüvesini kurduğu Zükur hastanesi sonradan Beyoğlu Belediye Zükur hastanesi olarak buraya taşınmış ve 50 yatakla hizmete başlamıştır. Özelikle iç hastalıkları ve cerrahi hastalıklar servisleri geliştirilmiş, biokimya, bakteriyoloji laboratuvarları tesis edilmiştir. 1948-1949 da Beyoğlu Zükur Hastanesi Kuledibi Hastanesine taşınmıştır.

1950 de bina Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınmıştır. 360 yatağa yaklaşan kapasitesi ile yeni hastane 20.06.1969 yılında 3 dahiliye, 3 hariciye, doğum ve jinekoloji kliniği eğitim servisleri haline Ortopedi, Üroloji, Göz, K.B.B, Asabiye, Dermatoloji, Anestezi Ve Reanimasyon, Röntgen, Biyokimya, Bakteriyoloji, D grubu yataklı servisler halinde hizmete giriyor. 1973 senesinde poliklinikler laboratuvar ve idare blokunun yapımına başlanıyor. 1974 yılında bu bölüm hizmete giriyor.
 
Hastane tam teşekküllü eğitim hastanesi olarak düşünüldüğünden eğitim hizmetlerinde geniş ölçüde önem veriliyor. İkinci röntgen ünitesi kuruluyor, laboratuvar modernize ediliyor. Bu meyanda Ortopedi, Üroloji, Asabiye, Anestezi Ve Reanimasyon servisleri ile Biyokimya ve Bakteriyoloji laboratuvarları eğitim statüsüne dahil ediliyor. Bu arada dahiliye servisleri arasında 6 yataklı bir Kardiyoloji Ünitesi kuruluyor ve dahiliye servisine cihazları monte ediliyor. 2 yataklı hemodiyaliz merkezi kuruluyor. Beyin cerrahisi, Kalp ve damar cerrahi merkezleri kuruluyor, bu servislerde de hastaneye katılması ile hastane tedavi hizmetleri eğitim hizmetlerinin mükemmel bir seviyeye ulaştığını görüyoruz. Merkezi oksijen ve narkoz gazları santırı yaptırılıyor ve hizmete modern bir kütüphane ve konferans salonu inşa edilerek hizmete sokuluyor. Hasta odaları günün şartlarına göre tefriş ediliyor. Bütün bu gayret ve çalışmaların neticesinde hasta poliklinik sayısında, yatan hasta sayısında, ameliyat sayısında büyük artışlar görülüyor.
 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi kuruluşundan bu tarafa şehir içinde merkezi yerleşmesi ve isminin ifade ettiği özel anlam nedeniyle vatandaşın öncelikle hatırladığı ve başvurduğu İstanbul`un en önemli Sağlık kuruluşlarından biridir.
 
Hastane Gaziosmanpaşa'daki yeni binasında hizmet vermeyi sürdürmektedir.
 

İletişim Bilgileri

Santral: 0 212 252 63 00 - 0 212 252 05 15

Adres: Merkez Mahallesi, Salihpaşa Caddesi, No:40/42 SGK Müdürlüğü Bahçesi Gaziosmanpaşa

İletişim Bilgileri

Santral : 0 212 268 35 45

Faks : 0212 284 22 55

Adres : Binbir Çiçek Sok. No : 2 Levent / Beşiktaş