Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bünyesine bağlı Hastane  II. Abdülhamid'in kızı 8 aylık Hatice Sultan'ın vefatı üzerine  Hamidiye Etfal Hastanesi adıyla Haziran 1899'da hizmete açılmıştır. Hamidiye Etfal Hastanesi Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke yıllarında elindeki olanaklarla hem halkın hizmetinde olmuş, hem de cephelerden gönderilen yaralı askerlerin tedavilerini üstlenmiştir. 1922'den itibaren "Şişli Çocuk Hastanesi" adını almış ve yönetimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına geçmiştir. Hastanede 20 Ekim 1924'te bir Ebe Okulu açılmış ve 25 öğrenci ile faaliyete geçmiştir. 1926'da ilk mezunlarını vermiştir. Gitgide artan öğrenci sayısıyla ülkenin ebe ihtiyacını 1957 yılına kadar karşılama görevini ifa etmiştir.
 
1933 Üniversite İnkılâbında Haydarpaşa'daki Tıp Fakültesi klinikleri İstanbul tarafına nakledilmiştir. Bunlardan ikisi Şişli Çocuk Hastanesinde yerleşmiştir. Biri Prof.Dr.İhsan Hilmi Alantar'ın başında bulunduğu Çocuk hastalıkları Kliniği, diğeri de Prof.Dr. İhsan Hilmi Alantar'ın başında bulunduğu Çocuk Cerrahisi ve Ortepedi Kliniğidir. Çocuk Cerrahisi ve Ortapedi Kliniği 1947'ye, Çocuk Kliniği ise 1950'ye kadar öğretim ve eğitim faaliyetlerini hastanede yürütmüşlerdir. Cumhuriyet döneminde hastanenin donanımı ve kadrosu geliştirilmiş, ihtisas verme faaliyeti başlamış ve hastane bünyesinde yeni yardımcı okullar açildığı gibi inşaat faaliyetleri de devam etmiştir.  
 
Hemşire ve Laborant Okulu 1946 - 1956 yılları arasında; Yardımcı Hemşire Okulu 1954 - 1967; Teknisyen Kursları 1964 den intibaren; Gözlükçülük Kursları; Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu 1961 - 1965; Ana-Çocuk Sağlığı İstanbul Merkezi 1962 - 1988 bunlar arasında olup, hastane 21 ihtisas dalında asistan eğitimi vermektedir. Türkiye’nin önde gelen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden biri olan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alerji Polikliniği, Horlama Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliniği, Çocuk Yanık Polikliniği, Psikodermatoloji, Beslenme Polikliniği, Premature Polikliniği, Osteoporoz Polikliniği, El Polikliniği, Grip Polikliniği, Ağrı Polikliniği, Akupunktur Polikliniği, Cobalt Onkoloji ve Lineer Onkoloji birimleri ile nadir verilen hizmetleri de başarıyla yürütmektedir.  Tescilli 621 yatağı olan hastane yıllık ortalama 1.460.681 hastaya poliklinik hizmeti vermektedir.
 

İletişim Bilgileri

Santral : 0212 247 93 50/51/52

Faks : 0212 233 26 30

Adres : Vali Konağı Cad. Sezaifelek Sok. No:2 Nişantası/İstanbul

İletişim Bilgileri

Santral : 0212 289 76 40

Faks : 0212 289 43 68

Adres: Ayazağa Köyü Yeşiltepe Mevkii Şişli / İstanbul