Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

1972 yılında Sait Çiftçi adlı hayırsever tarafından bina inşa edilmiş olup, dispanser olarak Belediye’ye devredilmiştir. Dispanser olarak 10 yıl süre ile hizmet vermiştir. 1982 yılında Sağlık Bakanlığı'na kurumun  devri gerçekleşmiştir. 2009 yılı Şubat ayı itibarıyla ek hizmet birimi faaliyete geçmiştir. Ek Hizmet Biriminde  Biyokimya ve Mikrobiyoloji Lab. hizmeti vermektedir. 24 Haziran 2010 tarih ve 25931 sayılı Sağlık Bakanlığı Makam onayı ile "Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi" nin müstakil statüsü ve adı değiştirilmiş, 50 yataklı "Beşiktaş Sait Çiftçi1972 yılında Sait Çiftçi adlı hayırsever tarafından bina inşa edilmiş olup, dispanser olarak Belediye’ye devredilmiştir. Dispanser olarak 10 yıl süre ile hizmet vermiştir. 1982 yılında Sağlık Bakanlığı'na kurumun  devri gerçekleşmiştir. 2009 yılı Şubat ayı itibarıyla ek hizmet birimi faaliyete geçmiştir. Ek Hizmet Biriminde  Biyokimya ve Mikrobiyoloji Lab. hizmeti vermektedir. 24 Haziran 2010 tarih ve 25931 sayılı Sağlık Bakanlığı Makam onayı ile "Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi" nin müstakil statüsü ve adı değiştirilmiş, 50 yataklı "Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi" adı altında hizmet vermesi kararlaştırılmıştır. 02.11.2012 tarihi itibarıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı olarak çalışmaktadır.