Döner Sermaye İşlet. Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar İçin Başvuru İşlm.

Birliğimize bağlı hastanelerimizde destekleyici talebi ile yürütülecek çalışmalar için genel sekreterliğimizden ön izin alınması gerekmektedir. Destekleyici ön izin formunu düzenleyip dilekçe ile başvurusunu gerçekleştirir. Tıbbi hizmetler başkanlığımız bünyesinde bulunan ön izin talebi inceleme komisyon kararının sonucu destekleyiciye Kamu Hastaneler Kurumu’na iletilmek üzere teslim edilir.

  • Döner sermaye işletmesi kapsamında destekleyici talebi ile yürütülecek çalışmalar ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki yönerge için tıklayınız
  • Yönerge uygulamaları için tıklayınız
  • Ön izin başvuru formu için tıklayınız